e TOM LEEST | Training & Consultancy

Tom Leest Training & Consultancy BV:
strategisch omgevingsmanagement – stakeholdermanagement – participatie – training en advies ondernemingsraden – training en coaching politieke vaardigheden – gespreksleiding – communicatie

WAT IK DOE

Ondernemingsraden

Ik train en adviseer ondernemingsraden, onder meer in het toepassen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), maar vooral in vaardigheden als onderhandelen, strategiebepaling en communicatie met de achterban. In mijn trainingen besteed ik veel aandacht aan de kwaliteiten en drijfveren van de individuele OR-leden, de kracht van de OR als team en het samenspel tussen bestuurder en OR.

Lokaal bestuur

Ik train en coach gemeenteraden en colleges, fracties of individuele raadsleden in vaardigheden als debatteren, presentatietechniek, onderhandelen, voorzitten en omgaan met de media. Ook begeleid ik bijeenkomsten rondom thema’s als integriteit en de rollen van de raad. Op deze manier probeer ik een bijdrage te leveren aan de versterking van de lokale democratie.

Strategisch omgevingsmanagement

Voor projecten van Rijkswaterstaat begeleid ik als omgevingsmanager complexe processen en zorg ik voor de totstandkoming van overeenkomsten. Vanuit de principes van strategisch omgevingsmanagement ga ik aan de slag met issues en ben ik het aanspreekpunt voor gemeenten, bedrijven, bewoners en belangengroepen. Als adviseur of stakeholdermanager werk ik ook voor woningcorporaties, bouwbedrijven of regionale verbanden.

“Kansen zien in een drukte van belangen, deze met elkaar verbinden en zo tot betere besluiten komen”.

CONTACT