e Opdrachten | TOM LEEST

Strategisch omgevingsmanagementMomenteel maak ik als adviseur omgeving onderdeel uit van het projectteam voor de A16 Rotterdam van Rijkswaterstaat. Dit is een nieuwe snelweg tussen het Terbregseplein (A16/A20) en Rotterdam The Hague Airport (A13). Ik ben aanspreekpunt voor de ambtelijke omgeving, individuele bewoners en belangengroepen, begeleid complexe processen en zorg voor de totstandkoming van overeenkomsten met bestuurlijke partners Hiervoor heb ik deze rol ook ingevuld voor het A15 Maasvlakte-Vaanplein project.

Als omgevingsmanager was ik in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement en de communicatie voor het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag, dat zich richt op een betere bereikbaarheid, grotere agglomeratiekracht en hogere leefkwaliteit in de regio.

Jaarlijks verzorg ik voor het Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) de eerste bijeenkomst van de opleiding ‘Omgevingsmanager in de bouw & infra’.

Voor een woningcorporatie in Limburg werkte ik mee aan de totstandkoming van een netwerk van belanghebbenden rondom het thema jeugdwerkloosheid.

Als adviseur ben ik meerdere malen betrokken geweest bij tenderteams voor infrastructurele projecten,met name gericht op de invulling van omgevingsmanagement

 

 

Lokaal bestuurIk train regelmatig gemeenteraden en colleges van b&w of groepen raadsleden, bijvoorbeeld rondom de thema’s integriteit  (o.m. Meppel, Maastricht, Cromstrijen, Bronckhorst), debatteren en framing (o.m. Ouder-Amstel, Hoeksche Waard, Westvoorne), politieke rollen en instrumenten (o.m. Hollands Kroon, Ermelo, Westervoort) of presenteren en omgaan met de media (Berkelland, Sliedrecht).

Voor de gemeenteraad van Berkelland verzorgde ik een inwerktraject bestaande uit meerdere trainingsbijeenkomsten gedurende ruim een halfjaar.

Ik train en coach ook commissievoorzitters in het politiek voorzitten van vergaderingen (o.m. Nissewaard, Montfoort en Provinciale Staten Gelderland)

Voor de VNG verzorgde ik jarenlang workshops tijdens regionale bijeenkomsten, onder meer over strijd en samenspel (coalitie en oppositie), onderhandelen en politieke balans.

Naast gemeenteraden en wethouders, begeleid en train ik ook regelmatig fracties, rondom specifieke leerwensen en/of tijdens strategische sessies.

Soms hebben individuele raadsleden, al dan niet naar aanleiding van een training, behoefte aan coaching, bijvoorbeeld op het vlak van debatteren.

Tijdens publieke bijeenkomsten rondom kwesties die spelen in een gemeente of regio treed ik op als gespreksleider of dagvoorzitter (o.m. Soest, Provincie Zuid-Holland)

OndernemingsradenMet veel plezier train ik (startende en ervaren) ondernemingsraden of onderdeelcommissies in de toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden en specifieke vaardigheden in de medezeggenschap als onderhandelen, communicatie met de achterban en het samenspel met de bestuurder (o.m. ADC ArcheoProjecten, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Amarant, gemeente Hoogeveen).

Ik train in dit kader ook ondernemingsraden van internationale bedrijven (o.m. Sports Direct, Idexx International).

Ik begeleid trajecten in opdracht van ondernemingsraden en/of bestuurders/managementteams om de medezeggenschap in organisaties te verbeteren (o.m. wonen limburg) en verzorg specifieke trainingen voor OR voorzitters en secretarissen (open inschrijving)