e Over mij | TOM LEEST

Over mij

Waarde toevoegen op plaatsen waar techniek, maatschappij en bestuur intensief samenwerken. Dat is wat ik wil. Ik sta voor goede relaties en open communicatie, luister actief en denk in concrete oplossingen. Ik werk volgens principes en uitgangspunten van onder meer de Mutual Gains Approach, Strategisch Omgevingsmanagement en Deep Democracy.

Na mijn studie bestuurskunde werkte ik als management trainee via ORMIT voor diverse organisaties. Het HSL-Zuid project wekte mijn fascinatie voor ruimtelijke ingrepen met een grote impact op de omgeving. Voor de Directie Participatie van het Ministerie van IenW werkte ik mee aan ‘Inspraak Nieuwe Stijl’ om besluitvormingsprocessen sneller en beter te maken. In 2008 en 2009 werkte ik in Canada voor een financiële instelling en als gastdocent aan de McGill universiteit in Montréal. In die periode maakte ik als vrijwilliger deel uit van de Obamacampagne in de VS. Na mijn terugkomst in Nederland werkte ik ruim vijf jaar voor De Beuk Organisatieadvies als trainer, adviseur en omgevingsmanager. Sinds 2015 ben ik zelfstandig professional. Al sinds mijn studietijd ben ik actief in de politiek. Ik was ruim zeven jaar deelraadslid in Amsterdam West en ken de politiek-bestuurlijke processen in een stad van binnenuit. Momenteel ben ik raadslid in mijn huidige woonplaats Leiden.

Samen met mijn vrouw en drie kinderen woon ik met veel plezier in Leiden. Als het even kan, ga ik graag hardlopen. Daarnaast ben ik een fanatiek voetballiefhebber en fan van de beste club van Nederland;)

Anderen over mij …

Nicolette van den Berg, omgevingsmanager Rijkswaterstaat

“Tom heeft een goed oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Iets wat niet vreemd is met zijn politieke ervaring. Naast deze bestuurlijke sensitiviteit is zijn oog voor de mens in de omgeving misschien nog wel meer aanwezig. Wat de invloed van infrastructurele werken op de leefomgeving van bewoners en gebruikers van het gebied is, en staan voor de mensen die op hem vertrouwen, is voor hem van groot belang. Essentieel en van grote waarde om zulke mensen in je team te hebben”.

Martin van der Does, directeur Rebel

“Tom stond als verantwoordelijk omgevingsmanager aan de lat om twee keer een groot Metropolitaan Debat te organiseren voor alle stakeholders. Een dergelijke bijeenkomst vraagt een strakke regie én een open sfeer, waarbij de deelnemers hun inbreng kunnen geven. Tom heeft dit tot volle tevredenheid van zowel de opdrachtgevers als de deelnemers gedaan. Voor een strakke organisatie moet je bij Tom zijn”.

Bob Roelofs, Statengriffier Provinciale Staten Gelderland

“Tom heeft onze commissievoorzitters geobserveerd en getraind. Als trainer ziet hij helder wat goed gaat, en scherp wat beter kan!”

Dorien de Wit, zelfstandig adviseur en vm. directeur De Beuk Organisatieadvies

“Tom is een uitstekende trainer in o.a. presentatievaardigheden en onderhandelen. Hij kent zowel de taal van bestuurders als van bewoners- en belangengroepen, iets dat hem enorm helpt in zijn opdrachten op gebied van omgevingsmanagement en participatie”.

Ronald Driessen, communicatieadviseur

“Tom is een intelligente, zeer deskundige omgevingsadviseur. Scherp in zijn analyses, slim in het bedenken van passende oplossingen, van velerlei aard en op alle niveaus. Hij combineert een nuchtere, zakelijke manier van doen met een groot empathisch vermogen als het gaat om zorgen van gewone mensen. Tom is innemend en je kunt vreselijk met hem lachen”.

Eelke Turkstra, vm. Omgevingsmanager Rijkswaterstaat

“Tom is een omgevingsmanager met de juiste kwaliteiten. Omgevings- en bestuurlijke sensitiviteit heeft hij meer dan voldoende. Hij praat makkelijk met stakeholders op verschillende niveau’s en kan goed luisteren”. 

Henry Diender, voorzitter OR Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

“Tom stimuleert als gespreksleider de groep om actief mee te doen. Hij is enthousiast en heeft veel kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap, zowel vanuit de zijde van de ondernemingsraad als vanuit de bestuurder. Hierdoor is het goed mogelijk om situaties te bespreken en/of te oefenen. Zijn feedback is scherp en goed toepasbaar in de praktijk. Zijn werkwijze is verfrissend en als gespreksleider is hij flexibel”.

Raymond van Keerberghen, senior adviseur Omgevingsmanagement gemeente Rotterdam

“Tom heeft gedurende het MIRT onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag prima invulling gegeven aan het omgevingsmanagement. Een MIRT onderzoek is vrij abstract en vraagt dus ook om een andere aanpak van omgevingsmanagement. Bovendien kende dit onderzoek meerdere opdrachtgevers  Tom pakt zaken echter snel op, komt met goede en werkbare voorstellen, signaleert tijdig potentiële issues en neemt zijn verantwoordelijkheid. De coördinatie van de werkgroep communicatie, de voorbereiding van grote bijeenkomsten en het opstarten van Strategisch Omgevingsmanagement zijn hier goede voorbeelden van. Ik kan Tom zeker aanraden voor soortgelijke klussen!”